Kursy dla gimnazjalistów i maturzystów

Gimnazjalistów zapraszamy na kursy standard oraz te ukierunkowane za egzamin gimnazjalny, a maturzystów na kurs przygotowujący do egzaminu dojrzałości.

Kurs standard dla gimnazjalistów

Zajęcia doskonalące wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie oraz pisanie. Wzbogacają słownictwo oraz poszerzają wiedzę o krajach obcojęzycznych. Pozwalają zdobyć umiejętności komunikowania się w sytuacjach codziennych.

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

Podczas zajęć nie tylko zgłębiamy wiedzę dotyczącą języka obcego, doskonalimy sprawności mówienia, czytania, pisanie i słuchania, ale także rozwiązujemy testy, analizujemy strukturę egzaminu, wszystko po to, by zdobyć jak najlepsze wyniki podczas najważniejszego sprawdzianu na tym etapie nauki.

Kurs maturalny

Podczas zajęć nie tylko zgłębiamy wiedzę dotyczącą języka obcego, doskonalimy sprawności mówienia, czytania, pisanie i słuchania, ale także rozwiązujemy testy, analizujemy strukturę egzaminu, wszystko po to, by zdobyć jak najlepsze wyniki podczas najważniejszego sprawdzianu na tym etapie nauki.

Skontaktuj się z nami