Kurs konwersacyjny

Kursy konwersacyjne to szkolenie umiejętności mówienia w języku obcym, szlifowanie słownictwa, brania udziału w dyskusjach czy negocjacjach. Są to zajęcia dla uczniów na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Kursy te opierają się na autorskich materiałach szkoły. Zajęcia doskonale przełamują bariery językowe, a co za tym idzie upłynniają komunikację.

Skontaktuj się z nami