Kurs ogólny

Kursy ogólne doskonalą język w mowie i w piśmie. Koncentrują się na zdobyciu umiejętności komunikowania się w sytuacjach codziennych.

Uczniowie doskonalą język pod kątem słownictwa, gramatyki, wymowy, umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik i ma za zadanie przełamać bariery językowe uczących się. Kursy ogólne przeznaczone są dla młodzieży od lat 14 i dorosłych.

Oferujemy 35 lub 70 lekcji w ciągu roku.

Zajęcia odbywają się raz lub 2 razy w tygodniu po 60 min.

Skontaktuj się z nami