Oferta

Uczymy języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej (także w parach). Godziny zajęć indywidualnych oraz tych w parach są ustalane zgodnie z preferencjami klientów. Pozostałe grupy zajęciowe liczą max. 6 osób.
Oferujemy lekcje 60 lub 90 minutowe dla dorosłych i młodzieży. Dzieci natomiast uczą się 45 bądź 60 minut, w zależności od grupy wiekowej.

KURSY OGÓLNE

Głównym celem kursów ogólnych jest zdobycie umiejętności komunikowania się w sytuacjach codziennych, podczas wyjazdów i spotkań z obcokrajowcami. Uczniowie doskonalą język wszechstronnie: słownictwo, najważniejsze zagadnienia gramatyczne, wymowę, słuchanie, czytanie i pisanie. Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik i ma za zadanie przełamać bariery językowe uczących się. Kursy ogóle przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych.

KURSY DLA GIMNAZJALISTÓW I MATURZYSTÓW

Oprócz ogólnych kursów językowych dla młodzieży oferujemy również zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Podczas tych zajęć nie tylko zgłębiamy wiedzę dotyczącą języka obcego, ale także rozwiązujemy testy, analizujemy strukturę egzaminów, wszystko, aby zdobyć jak najlepsze wyniki podczas najważniejszych szkolnych "sprawdzianów".

KURSY KONWERSACYJNE

Kursy konwersacyjne to zajęcia dla uczniów na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Ich zadaniem jest szkolenie umiejętności mówienia w języku obcym, szlifowanie słownictwa, brania udziału w dyskusjach czy negocjacjach. Kursy te opierają się na autorskich materiałach szkoły.

KURSY INDYWIDUALNE, KURSY W PARACH

Kursy indywidualne i kursy w parach są dostosowane do potrzeb kursanta, zarówno pod względem tematyki zajęć, jak i ich częstotliwości. Dzięki temu zajęcia są niezwykle efektywne, a ich elastyczność może znacznie polepszyć komfort nauki.

KURSY DLA DZIECI

Nauczanie dzieci to połączenie nauki z zabawą. Zajęcia są niezwykle dynamiczne. Energetyczni nauczyciele nie pozwalają dzieciom nudzić się, z radością wprowadzają je w tajniki języka za pomocą piosenek, gier, zabaw czy bajek.

KURSY FIRMOWE

Oferta firmowa jest tworzona indywidualnie, zgodnie z preferencjami klienta. Oferujemy Państwu zarówno kursy języka ogólnego, kursy konwersacyjne, jak i kursy specjalistyczne – związane z szeroko pojętym biznesem (marketing, finanse, sprzedaż), język medyczny, IT itd. Wraz z klientem ustalamy częstotliwość zajęć, miejsce (kursy dla firm mogą odbywać się w siedzibie szkoły lub klienta) oraz wielkość grup.

Skontaktuj się z nami